Przełom i inne nowele

Przywykła do podziwu, odpowiadała uprzejmością, lecz nigdy zachętą, nigdy wyzywającym, zalotnym uśmiechem.
Purytanka też, jak ją ogólnie nazywano, byłaby z tą egzaltacyą dobrego, z tym swoim sztandarem szlachetności i cnoty, śmieszną się może stała, gdyby jej nie broniła wielka
słodycz serca i ta piękność spokojna, rasowa, blaskiem marzycielstwa opromieniona.
Spotkawszy raz pannę Rokszycównę u wód krajowych, a uprzedzony z góry, o nietuzinkowych cechach oryginalnego tego charakteru, studyowalem ją z blizka i ciekawie.
Upewniona zachowaniem mem, iż nie mam zamiaru ubiegać się o jej posag, traktowała mię z uprzejmością, którą zdołałem wkrótce na przyjazną życzliwość zamienić.
Było to dla mnie tem milsze, iż »ciocia Mara« czarowała mnie z dniem każdym coraz więcej, a sztywny nieco, arystokratyczny ojciec jej i jedyny towarzysz, zbyt był pochłonięty
przez kombinacye polityczne i winta, aby chłodem swym rozmowy nasze zamrażać.
Kiedy więc, papa senator, bo taki — przez grzeczność zapewne — dawano mu tytuł, zagłębiał się w dziennikach, lub w rozprawach o wielkim i małym szlemie, panna Marya
Rokszycówna, gawędząc poufnie, bądź ze mną samym, bądź z całem wytwornem kółkiem młodzieży, które ją zwykle otaczało, coraz wybitniej a dodatniej odcinała się dla nas na
szablonowem tle "panien na wydaniu. "
Złośliwy przydomek "purytanka" był w reczy samej doskonale do niej zastosowany.
Przy całem rozległem wykształceniu zdawała się ona na wielu punktach istotą, z księżyca spadłą.
Wyrafinowana a szlachetna czystość jej uczuć nie była zasługą, lecz wprost kwestyą temperamentu.
Nigdy nie kochała, i co więcej, nie czuła nawet potrzeby tego "łagodnego obłędu".
Jeżeli też usprawiedliwiała wielkie namiętności i wybuchy, to w zamian stawała się katem nieubłaganym na całą jak ją nazywała, "meskineryę i parodyę miłości.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: