Rodzaje opłat

Na opłaty za przedszkole składają się:

  • wyżywienie dziecka
  • składka na fundusz Rady Rodziców


Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu przez caly dzień pobytu dziecka w przedszkolu.


Rodzice ponoszą opłatę za żywienie dziecka w przedszkolu. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora na podstawie zasad wydanych przez organ prowadzący przedszkole. Obecnie wynosi 9.00 zł.

Uzgodniona przez rodziców dobrowolna składka na Radę Rodziców 40 zł.

 

 

Sposób dokonywania opłaty za przedszkole

Opłatę za Przedszkole, rodzice przekazują na podane konta bankowe odbiorcy:

Przedszkole Nr 299 „Bernardyńskie Krasnale”, ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie 13,  02-943 Warszawa

 

 

2. Opłatę za żywienie na konto bankowe ( po wcześniejszym ustaleniu):

Tytuł wpłaty:  żywienie – wpisać kwotę podaną przez przedszkole

imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc i rok na konto:

11 1030 1508 0000 0005 5063 3078

 

3. Opłata na Konto Rady Rodziców:

Odbiorca: Rada Rodziców Przedszkola Nr 299

Tytuł wpłaty:  opłata na Radę Rodziców- wpisać kwotę

imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc i rok na konto:

40 1240 1109 1111 0010 3997 8865

 

Potwierdzenie dokonanych wpłat należy dostarczyć do przedszkola następnego dnia po dokonanej wpłacie ze względu na czas przesyłania i księgowania przekazanych środków finansowych w banku.

Free Joomla! template by L.THEME