Przełom i inne nowele


Parowiec przejeżdżał obok olbrzymiego posągu Germanii, wzniesionego na szczycie Rüdesheimu dla upamiętnienia zjednoczenia się Niemiec i zwycięstw w wojnie francusko-pruskiej.
W kółku niemieckiem podniosły się znów okrzyki.
Ten pomnik olbrzymich rozmiarów, dźwigniony u stóp Niederwald'u, w punkcie królującym całej nadreńskiej okolicy, budził zadowolenie i pychę narodową.
Cytowano też z dumą słowa dokumentu erekcyjnego, umieszczonego- pod kamieniem węgielnym Germanii: _Steht alle einig zu Kaiser und Reich, a później: Deutschland, Deutschland uber
Alles!_
Rene Delpit poruszał się niespokojnie, jakby pod działaniem powolnej tortury.
Nagle jeden z niemieckich patryotów zadeklamował głośno znany wiersz Teodora Körnera, a po falach popłynęły słowa:
Mein Gott!
Einst geht hoch, über Feindes Leichen,
Der Stern des Friedens auf;
Dann pflanzen wir, ein helles Siegeszeichen,
Ani freien Rheinstrom auf.
Francuz poruszył się, jak pod dotknięciem iskry elektrycznej.
— Och! — zawołał — drogo ich ta gwiazda pokoju kosztowała.
Czy chcesz pani wiedzieć, ile razy wody Renu z krwią naszą się zmięszały? O patrz, patrz, proszę!...
I rozrzucając panoramową wstęgę nadreńskich widoków, wiódł po niej palcem, pokazując pochylonej ku niemu kobiecie:
— Ten sam »Schloss-Johannisburg«, podarowany został
Metternichowi, a raczej marszałkowi Kellermannowi, przez cesarza Napoleona. A dalej: zwaliska »Ehrenfels«, to zamek... zniszczony przez Francuzów; »Gutenfels« zburzony przez nich.
Na lewo: »Schönburg«, obalony przez moich rodaków. Zresztą, w powieści tej daty zmieniają się tylko: »Katzenellnbogen«, to ruiny zamczyska, rozbitego przez Francuzów w 1806 roku.
»Rheinfels«, zburzony był przez nich w 1795 roku; »Rheinsee i Königsstuhl« zniszczone zostały przez wojska galijskie podczas wielkiej rewolucyi.
»Lahneck i Stoltzenfels« obrócili w perzynę nasi dziadowie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: